Home
Expertise
Drive
Results
Contact

Introductie van Paul Snelder (zelfstandig professional en eigenaar van Snelder Management)

 

Als IT manager met ruime ervaring op operationeel, strategisch en projectniveau in internationaal opererende bedrijven, help ik u met het realiseren van de IT strategie van uw bedrijf door:

  1. Bedrijfsstrategie te vertalen in concrete IT termen.
  2. Het ontwikkelen van innovatieve concepten, waaronder het inzetten van cloud solutions
  3. Sturing te geven aan de uitvoering van projecten, waaronder SAP implementaties. 
  4. Het begeleiden van veranderingen in IT.
  5. Het coachen van medewerkers.

Middelgrote en grote internationaal opererende bedrijven, die hechten aan kwaliteit en duurzaamheid behoren tot mijn doelgroep. Ik heb ervaring met het werken met internationale en multidisciplinaire teams.

 

Als Business manager en coach help ik startende ondernemers met:

  1. Het ontwikkelen van bedrijfsplannen.
  2. Het houden van business development workshops.
  3. Het coachen van de startende ondernemer.
  4. Sturing te geven aan marktverkenningen.
  5. Het introduceren binnen het netwerk.
Met name richt ik me op technologische vernieuwers, waaronder 3d printing startups en smart IT toepassende bedrijven.     

Op al onze aanbiedingen zijn de ICT~voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden Nederland onder nummer 30174840. 

Artikel Verwerking Persoonsgegevens toegevoegd aan Leveringsvoorwaarden. 

1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Snelder Management persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Snelder Management verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. 

2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Snelder Management nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

De Leveringsvoorwaarden en de Privacy-verklaring worden op aanvraag onverwijld en kosteloos toegezonden.  

 

 view paul snelder's linkedin profileview paul snelder's profile

UA-42357081-1